ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМПЛЕКС «УКРМЕДКНИГА»

Тернопільський національний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

Тел.: (0352) 43 49 56, 52 80 09 (факс)

Електронна пошта – ukrmedknyga@tdmu.edu.ua

Місце знаходження