Список електронних книг (вартість 1екз. -70грн.)

Вимоги до комп’ютера:Windows 95/98 Explorer 4.0

1. Діяльність операційної медичної сестри

2. Гінекологія (укр.)

3. Ультраструктура клітин, тканин та органів

4. Вибрані лекції з кардіології

5. Акушерський фантом англ.

6. Актуальні питання педіатрії (для лікарів « Загальна практика-сімейна медицина»)

7. Акушерський фантом

8. Військова медична підготовка

9. Внутрішні хвороби (Практичні навики, методи дослідження.)

10. Гінекологія (англ.)

11. Дерматовенерологія

12. Епідемологія

13. Загальна гігієна

14. Інтегративна педіатрія, неонатологія

15. Інтенсивна терапія та реанімація

16. Інфекційні хвороби

17. Лабораторно-інструментальні методи дослідження в гастроентерології

18. Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів

19. Медична інформатика

20. Медична паразитологія

21. Медична хімія

22. Мікробіологія, вірусологія, імунологія

23. Наркоманії та токсмкоманії

24. Нормальна фізіологія

25. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

26. Основи соціальної медицини та організації охорони здоров’я

27. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини

28. Практична гінекологія

29. Пропедевтика внутрішніх хвороб

30. Рак молочної залози

31. Раціональне харчування дітей раннього віку

32. Спланхнологія, анатомія людини

33. Судинні захворювання головного та спинного мозку

34. Судова медицина

35. Тирошкола, захворювання щитоподібної залози (ч,І)

36. Тирошкола, захворювання щитоподібної залози (ч.ІІ)

37. Туберкульоз

38. Урологія

39. Факультецька хірургія (ч.І)

40. Факультецька хірургія (ч.ІІ)

41. Фармокологія

42. Хвороби органів травлення

43. Черевні грижі

44. Загальна фізіотерапія

45. Шпитальна хірургія (ч.І)

46. Шпитальна хірургія (ч.ІІ)

47. Шпитальна хірургія (ч.ІІІ)