Видавництво "Укрмедкнига"

Видавництво «Укрмедкнига»    

46001, м.Тернопіль, майдан Волі,1, т/ф (0352) 52-80-09

 Сайт:  https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/vidavnictvo-ukrmedkniga/   E mail: ukrmedknyga@ukr.net

Одержувач платежу: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 МОЗ України» Банк: код 02010830, рах.  31251266204491 в ДКСУ м.Київ, МФО 820172.

Примітка:  У призначенні платежу обов’язково вказувати: за літературу

Т-тверда обкладинка, М-м’яка обкладинка

.

№ п/п

Назва видання та автор

Рік вида-ння

Ціна, грн.

Обкла-динка

 

 

  

 Підручники  для  вищих  навчальних закладів ІІІ-IV р. акр.

 

 

 

1.

«Хірургія»,  Ковальчук Л.Я., 1056 ст.

2010

371,50

Т

2.

«Пропедевтика  внутрішніх  хвороб»,  Єпішин А.В., 766 ст.

2015

142,00

Т

3.

«Фармакологія»,  Посохова  К.А., Скакун М.П.,  74

0 ст.

2016

162,00

Т

4.

«Військова  епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій», Андрейчин М.А., 320ст.

2015

160,00

Т

5.

«Біологічна хімія», Скляров О.Я.

2015

180,60

Т

6.

«Латинська мова і основи  медичної термінології»,  Закалюжний  М.М.,  424 ст.

2015

74,00

М

7.

«Латинська мова»,  Паласюк Г.Б., Чолач В.В., 344 стор.

2016

65,00

М

8.

«Ортопедія»,  Олекса А.П., 528 ст.

2016

70,00

Т

9.

«Екстрена та невідкладна медична допомога» Швед М.І., 448 ст.

2016

146,00

Т

10.

«Пропедевтика ортопедичної стоматології», Черкашин С.І., 300ст.

2016

125,00

Т

11.

«Латинська мова»,  Паласюк Г.Б.,Cаварин Т.В., 428ст.

2017

180,00

Т

12.

«Біохімія людини»,  Гонський Я.І., 736 ст.

2017

225,00

Т

13.

«Основи біоетики та біобезпеки», Терешкевич Г.Т. (с. Діогена), 400 ст.

2017

91,75

Т

14.

«Хвороби  шкіри»,  Савчак В.І.,  508 ст.

2017

 

Т

15.

«Туберкульоз»,  Савула М.М., 324 ст.

2018

 

М

 

Посібники для  вищих  навчальних  закладів  ІІІ-IV  р. акр.

 

 

 

1.

«Практична мікробіологія”, Климнюк С.І., Ситник С.П., 440 ст.

2004

67,40

Т

2.

«Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря”, Савчак В.І., Ковальчук М.Т., 398 ст.

2005

55,00

Т

3.

«Економічна теорія: 100 основних питань”, Чистякова В.М.,  128  ст.

2008

15,00

М

4.

«Хвороби шкіри.Кольоровий атлас”, Ковальчук М.Т., 208 ст.

2008

91,45

Т

5.

«Фітотерапія хвороб дитячого віку”, Гарбарець М.О.,408 ст.

2008

61,00

Т

6.

«Лекції з нейрохірургії”, Цимбалюк В.І.,  184 ст.

2008

28,00

М

7.

«Диференціальна діагностика та інші проблеми туберкульозу в клінічних ситуаціях», Петренко В.І., Савула М.М.,  244 ст.

2009

53,05

М

  8.

«Вибрані лекції з кардіології», Рудик Б.І., 516 ст.

2009

39,85

Т

9.

«Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах», Маланчук  Л.М., 316 ст.

2009

48,45

Т

10.

«Аеромедична евакуація», Єна Ф.І., Лурін І.А., 192 ст.

2010

30,00

Т

11.

«Німецька мова для студентів-стоматологів»,   Нагірний Я.П., 288 ст.

2011

65,00

Т

12.

«Алгоритми виконання практичних навичок із терапевтичної стоматології (курс одонтології»), Кольба О.О., Бойцанюк С.І.,172 ст.

2011

46,40

М

13.

«Венозні тромбози та їх ускладнення», Ковальчук Л.Я., 136 ст.

2011

39,15

Т

14.

«Гострі респіраторні вірусні інфекції», Андрейчин М.А., Малий В.П., 304 ст.

2011

75,90

Т

15.

«Історія хірургії дитячого віку України», Толстанов О.К., Вороненко Ю.В., 432 ст.,

(укр.-рос.мова)

2012

282,50

Т

16.

«Сходинки до оволодіння професією лікаря («Крок-2»-педіатрія)», Сміян І.С., 244 ст.

2012

36,80

М

17.

«Сімейна медицина », В.Б.Гощинський, Л.С.Бабінець, 1248ст.

2014

229,95

Т

18.

«Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV-V курсів медичного факультету», Швед М.І., 828 ст.

2015

241,00

Т

19.

«Основи лікарської рецептури», Посохова К. А., Олещук О.М., 92 ст.

2015

51,00

М

20.

«Амбулаторне лікування венозних трофічних виразок», Чонка І.І., 112 ст.

2015

40,00

М

21.

«Фізичні основи функціонування медичного обладнання»(навч.посіб),В.Д.Дідух, 284 ст.

2015

75,00

Т

22.

«Вибрані питання з внутрішніх хвороб(презентаційні лекції)», Гребеник М.В., 204 ст.

2015

138,00

М

23.

«Біологія людини», Шепелєв С.Є., Груша М.М., Плиска О.І., 288 ст.

2015

74,00

Т

24.

«Економічний термінологічний укр.-рос. Словник», Литвинова О.Н., 80 ст.

2015

40,00

М

25.

«Економічний термінологічний укр.-англ. Словник», Литвинова О.Н., 74 ст .

2015

30,00

М

26.

«Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології» (2-ге видання), Гасюк П.А.,222 ст.

2016

97,00

М

 27.

«Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря», Єпішин А.В., 380 ст.  

2016

103,00

Т

 28.

«Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей» , Лобода В.Ф.,  208 ст.

2016

52,00

М

 29.

«Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині»,Андрейчин М.А.500с

2016

110,00

Т

 30.

«Перша долікарська допомога», Кіт О.М., 336 ст.

2016

107,30

Т

 31.

«Судова медицина: тлумачний термінологічний довідник», Завальнюк.А.Х., 516 с.

2016

101,50

М

 32.

«Історія медицини», О. Голяченко, Я. Ганіткевич, 326 ст.

2016

93,00

М

33.

«Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії», Том 1.

Кисличенко В.С., Огарь С.В., 398 ст.

2016

253,00

Т

 34.

«Посттравматичний стресовий розлад», Венгер О.П,Ястремська С.О.,264 с.

2016

79,20

М

 36.

«Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевт. Практиці»,

 Стародуб Є.М., 196 cт.

2017

64,00

М

 37.

«Основи  практичної  електрокардіографії», Швед М.І., 128 ст.

2017

73,00

М

 38.

«Схема історії хвороби з хірургічної стоматології», Нагірний Я.П., 96 с.

2017

46,00

М

 39.

«Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології», Нагірний

2017

51,00

М

40.

«Практична електрокардіографія», Андрейчин С. М.,156с.

2017

160,00

Т

41.

«Об’єктивний структурований  клінічний іспит з пропедевтика педіатрії», Федорців О.Є М,117с.

2017

55,00

М

42.

« Основи фізичної реабілітації», Попович Д.Я.,

2017

138,00

М

43.

«Філософія.Семінарські заняття», Кравчук Л.В.,164 с.

2017

61,00

М

44.

«Неоперативна гінекологія», М. І. Жиляєв, І. В. Корда,

2017

173,00

Т

45.

«Клінічна латина з анґлійськими та українськими відповідниками», М. Закалюжний, М. Андрейчин,

2017

497,00

 

Т

46.

«Медичне та фармацевтичне товарознавство», Калушка О.Б.,Грошовий Т.А.,484 с.

2017

195,00

М

47.

«Екстрена та невідкладна медична допомога», Банадига Н. В., Бегош Б. М.,384 ст.

2017

215,00

М

 48.

«Фізіологічні терміни.Тлумачний словник», Вадзюк С. Н.,196 ст.

2018

 

М

49.

«Педіатрія в практиці сімейного лікаря», Банадига Н.В., 340 ст.

2018

 

Т

50.

«Методика обстеження терапевтичного хворого», Андрейчин С.М, 260 ст.

2018

 

Т

51.

«Лікувальна фізична культура», Давибіна Н.О, 108 ст.

2018

 

М

52.

«Фотоальбом для підготовки до практичних занять з хірургічної стоматології»,Скакун Л.М.

2018

 

М

53.

«Статеві хвороби», Мавров І.І., 716 ст.

2018

 

Т

54.

«Медична та біологічна фізика», Марценюк В.П., 304 ст.

2018

 

Т

55.

«Нейрохірургія», Цимбалюк В.І., 256 ст

2018

 

Т

 

Підручники та посібники англ. мовою для III-IV р. Акр.

 

 

 

1.

«Латинська мова і основи медичної термінології», Демченко О., 284 ст.

2017

97,00

Т

2.

«Загальна гігієна та екологія», Козак Д.В., Сопель О.М.,  248 ст.

2008

25,00

М

3.

«Хірургія» (навч. посіб.),  Грубник В.В., Ковальчук Л.Я.,  544 ст

2010

123,75

Т

4.

«Англійська мова за професійним спрямуванням: медицина»,  Прокоп І.А., 576 ст.

2010

125,00

Т

5.

«Дитячі інфекційні хвороби»,  Федорців О.Є., 382 ст.

2011

68,90

Т

6.

«Короткий курс з патоморфології»,  Боднар Я.Я., 544 ст.

2011

194,70

Т

7.

«Фармацевтична ботаніка» (підручник), Гонтова Т., Сербін А., Марчишин С.М., 380 ст.

2013

231,30

Т

8.

Модуль1.«Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, гематологія,пульмонологія)» для студентів 4-курсу, Сміян С.І.,474 ст.

2015

138,00

Т

9.

Модуль2.«Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія , нефрологія)» для студентів 5-курсу, Сміян С.І., 398 ст.

2016

138,00

Т

10.

«Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології», Гасюк П.А., 212 ст

2016

79,00

М

11.

«Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій»(посібник),Гасюк П.А.

2016

46,00

М

12.

«Методика  обстеження  хірургічного  хворого», М.О.Ляпіс,, 156 ст.

2016

44,00

М

13.

«Лекції з пропедевтичної  педіатрії»,  Нікітюк С.О.

2017

78,00

Т

14.

«Українська мова для іноземних студентів», посібник, Винник В.М., 288 ст.

2017

87,00

М

15.

«Медична біологія», (навч.посіб.), Бігуняк Т.В., 214 ст.

2016

54,00

М

16.

«Основи анестезіології та інтенсивної терапії», Ковальчук Л.Я., 220 ст.

2017

62,30

Т

17.

«Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування»,навч.посіб.,Бобак М.І.,236 ст.

2017

62,00

М

18.

«Доброякісні та злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки(фотоальбом)»,Скакун 68 с

2017

140,00

М

19.

«Естетичні аспекти дизайну ортопедичних конструкцій», 98 с.

2017

78,00

М

20.

«Фізичні основи функціонування медичного обладнання» (навч.посіб), В.Д.Дідух

2016

110,00

Т

21.

«Анатомія людини». Ремінецький Б.,204 ст.

2018

 

М

22.

«Туберкульоз», П’я тночко В., 248 ст.

 

 

М

 

Підручники для вищих навчальних закладів І-ІIІ р. Акр.

 

 

 

1.

«Медсестринство в оториноларингології»,  Яшан І.А., 236 ст.

2000

27,00

М

2.

 «Основи  трансфузіології», Лучанко П.І., Кіт О.М., 288 ст.

2009

88,30

Т

3.

«Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів», Ковальчук Л.Я., 324 ст.

2011

38,00

Т

4.

«Медсестринство в психіатрії»  Чабан О.С., 260 ст.

2012

30,00

М

5.

«Терапія»,  Швед М.І., Пасєчко Н.В., 648ст.

2016

142,00

Т

6.

«Медсестринство в терапії», Швед М.І.,  Пасєчко Н.В., 546 ст.

2016

135,00

Т

 7.

«Хірургія», Кіт О.М. 644 ст.

2016

130,00

Т

8.

«Медсестринство в хірургії»(2-ге видання), Кіт О.М.,

2016

149,00

Т

9.

«Основи  фармакології з рецептурою»,   Скакун  М.П., 604 ст.

2017

120,00

Т

10.

«Патанатомія і патфізіологія людини», Боднар Я.Я., 494 ст.

2017

100,00

М

11.

«Анатомія, фізіологія з патологією», Федонюк Я.І., 680 ст.

2017

160,00

Т

12.

«Латинська мова», Закалюжний  М.М., 276 ст.

2017

75,00

М

13.

«Мікробіологія, вірусологія, імунологія»,  Ситник  І.О., 392 ст.

2017

95,00

М

14.

«Медсестринство в неврології», Шкробот С.І., Іщенко М.М., 300 ст.

2018

 

М

15.

«Основи сестринської справи», Пасечко Н.В., 544 ст.

2018

 

Т

16.

«Лікувальний масаж», Вакуленко О.В., 468 ст.

2018

 

Т

17.

«Медсестринство при інфекційних хворобах», М.А.Андрейчин, О.Л.Івахів, 472 ст.

2018

 

Т

 

Посібники для вищих  навчальних закладів І-ІІ р. Акр.

 

 

 

1.

«Невідкладні  стани в медсест. практиці  з педіатрії», Сміян І.С.,  36 ст.

1998

12,00

М

2.

«Практикум з медичної генетики», Кулікова Н.А., Ковальчук Л.Є.,74 ст.

2006

15,00

М

3.

«Медсестринство в дерматовенерології», Шегедин М., Нужна Т., 180 ст.

2011

55,30

М

4.

«Практичне медсестринство», Ковальчук Л.Я.,432 ст.

2012

298,50

Т

5.

«Педіатрія з оцінкою результатів досліджень», Федорців О.Є., 348ст.,

2015

73,15

М

6.

«Будова і принципи роботи медичного обладнання». Дідух В.Д,  268 ст.

2015

89,50

Т

7.

«Медичні маніпуляції в алгоритмах», Білик Л.С., 324 ст.

2018

 

М

8.

«Патологічна анатомія», Боднар Я.Я., 262 ст.

2018

 

М

9.

«Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві», Вакуленко Л.О.,444с

2018

 

Т

10.

«Алгоритми практичних навичок з дисципліни .Медсестринство в педіатрії»,  Сміян І.С., 70 ст.

2018

 

М

 

Монографії

 

 

 

1.

«Післяопераційний рецидивний зоб»,  Павловський І.М., Шідловський О.В., 218 ст.

2010

49,60

Т

2.

«Хірургічне лікування захв. Жовчних шляхів у хворих із супутньою серцево-судинною патологією», Кіт О.М.

2011

96,10

Т

3.

«Остеосинтез шийки стегна»,  Березовський О.І., 280 ст.

2011

85,00

М

4.

«Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи» , Сердюк А.М., Бекешко В.Г., 1092 ст.

2011

255,70

Т

5.

«Лапароскопічна хірургія жовчнокам’яної хвороби у хворих на хронічні гепатити і

цироз печінки», Ковальчук О. Л., 164 ст.

2014

156,20

Т

6.

«Інформаційна система управління якістю» підготовки фахівців у вищій медичній освіті, Марценюк В.П.

2015

82,40

Т

7.

«Экологические катастрофы: вина человека?», Зербино Д. Д., 292 ст.

2015

84,30

Т

8.

«Лептоспіроз», Васильєва Н.А.,Андрейчин М.А., 276 ст.

2016

93,00

М

 

Інша література 

 

 

 

1.

«Борщ сили й здоров’я»,  Самогальська О., Костів-Гуска Г., Шот М., 152 ст.

2012

42,35

М

2.

«Дружина для Президента або Лілея святого Андрія», Волотовська Н.

2012

30,50

М

3.

«Приказки та афоризми про здоров’я, хвороби, смерть і філософію життя», книга 5.

2013

23,00

М

4.

«Леонід Якимович Ковальчук. Бібліографічний покажчик», 80 ст.

2014

89,10

М

5.

«Михайло Андрейчин: бібліографія», 112 ст.

2015

71,20

М

6.

«Психотерапевтическая клиника. Хрестоматія», том ІІ, Чабан О.С., 452 ст

2015

66,50

М

7.

«Психотерапевтическая клиника. Хрестоматія», том ІII, Чабан О.С., 454 ст

2015

83,00

М

 

 

Список електронних книг (вартість 1екз. -70грн.)

Вимоги до комп’ютера:Windows 95/98    Explorer 4.0

№ п/п

 

  1.  

Діяльність операційної медичної сестри

  1.  

Гінекологія (укр.)

  1.  

Ультраструктура клітин, тканин та органів

  1.  

Вибрані лекції з кардіології

  1.  

Акушерський фантом англ.

  1.  

Актуальні питання педіатрії (для лікарів « Загальна практика-сімейна медицина»

  1.  

Акушерський фантом

  1.  

Військова медична підготовка

  1.  

Внутрішні хвороби (Практичні навики, методи дослідження.)

  1.  

Гінекологія (англ.)

  1.  

Дерматовенерологія

  1.  

Епідемологія

  1.  

Загальна гігієна

  1.  

Інтегративна педіатрія, неонатологія

  1.  

Інтенсивна терапія та реанімація

  1.  

Інфекційні хвороби

  1.  

Лабораторно-інструментальні методи дослідження в гастроентерології

  1.  

Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів

  1.  

Медична інформатика

  1.  

Медична паразитологія

  1.  

Медична хімія

  1.  

Мікробіологія, вірусологія, імунологія

  1.  

Наркоманії та токсмкоманії

  1.  

Нормальна фізіологія

  1.  

Оперативна хірургія та топографічна анатомія

  1.  

Основи соціальної медицини та організації охорони здоров’я

  1.  

Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини

  1.  

Практична гінекологія

  1.  

Пропедевтика внутрішніх хвороб

  1.  

Рак молочної  залози

  1.  

Раціональне харчування дітей раннього віку

  1.  

Спланхнологія, анатомія людини

  1.  

Судинні захворювання головного та спинного мозку

  1.  

Судова медицина

  1.  

Тирошкола, захворювання щитоподібної залози (ч,І)

  1.  

Тирошкола, захворювання щитоподібної залози (ч.ІІ)

  1.  

Туберкульоз

  1.  

Урологія

  1.  

Факультецька хірургія (ч.І)

  1.  

Факультецька хірургія (ч.ІІ)

  1.  

Фармокологія

  1.  

Хвороби органів травлення

  1.  

Черевні грижі

  1.  

Загальна фізіотерапія

  1.  

Шпитальна хірургія (ч.І)

  1.  

Шпитальна хірургія (ч.ІІ)

  1.  

Шпитальна хірургія (ч.ІІІ)