Видавництво "Укрмедкнига"

Видавництво «Укрмедкнига»    

46001, м.Тернопіль, майдан Волі,1, т/ф (0352) 52-80-09

 Сайт:  https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/vidavnictvo-ukrmedkniga/   E mail: ukrmedknyga@ukr.net

Одержувач платежу: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 МОЗ України» Банк: код 02010830, рах.  31251266204491 в ДКСУ м.Київ, МФО 820172.

Примітка:  У призначенні платежу обов’язково вказувати: за літературу

Т-тверда обкладинка, М-м’яка обкладинка

.

№ п/п

Назва видання та автор

Рік вида-ння

Ціна, грн.

Обкла-динка

 

 

  Підручники  для  вищих  навчальних закладів ІІІ-IV р. акр.

 

 

 

1.

«Основи клінічної медицини»,  Швед М.І., Андрейчин М.А ,796 ст.

2008

132,45

Т

2.

«Хірургія»,  Ковальчук Л.Я., 1056 ст.

2010

371,50

Т

3.

«Туберкульоз»,  Савула М.М., 324 ст.

2011

43,00

М

4.

«Пропедевтика  внутрішніх  хвороб»,  Єпішин А.В., 766 ст.

2015

142,00

Т

5.

«Фармакологія»,  Посохова  К.А., Скакун М.П.,  740 ст.

2016

162,00

Т

6.

«Основи біоетики та біобезпеки», Терешкевич Г.Т. (с. Діогена), 400 ст.

2015

91,75

Т

7.

«Військова  епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій», Андрейчин М.А., 320ст.

2015

160,00

Т

8.

«Біологічна хімія», Скляров О.Я.

2015

180,60

Т

9.

«Латинська мова і основи  медичної термінології»,  Закалюжний  М.М.,  424 ст.

2015

74,00

М

10.

«Латинська мова»,  Паласюк Г.Б., Чолач В.В., 344 стор.

2016

65,00

М

11.

«Ортопедія»,  Олекса А.П., 528 ст.

2016

70,00

Т

12.

«Екстрена та невідкладна медична допомога» Швед М.І., 448 ст.

2016

146,00

Т

13.

«Пропедевтика ортопедичної стоматології», Черкашин С.І., 300ст.

2016

125,00

Т

14.

«Латинська мова»,  Паласюк Г.Б.,Cаварин Т.В., 428ст.

2016

180,00

Т

15.

«Біохімія людини»,  Гонський Я.І., 736 ст.

2016

225,00

Т

16.

«Хвороби  шкіри»,  Савчак В.І.,  508 ст.

2016

 

Т

 

Посібники для  вищих  навчальних  закладів  ІІІ-IV  р. акр.

 

 

 

1.

«Практична мікробіологія”, Климнюк С.І., Ситник С.П., 440 ст.

2004

67,40

Т

2.

«Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології”, Давидович О.В., 318 ст.

2005

30,50

Т

3.

«Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря”, Савчак В.І., Ковальчук М.Т., 398 ст.

2005

55,00

Т

4.

«Нейропсихологія», Чабан О.С., Гуменюк М.М.,  92 ст.

2008

14,00

М

5.

«Економічна теорія: 100 основних питань”, Чистякова В.М.,  128  ст.

2008

15,00

М

6.

«Хвороби шкіри.Кольоровий атлас”, Ковальчук М.Т., 208 ст.

2008

91,45

Т

7.

«Фітотерапія хвороб дитячого віку”, Гарбарець М.О.,408 ст.

2008

61,00

Т

  8.

«Лекції з нейрохірургії”, Цимбалюк В.І.,  184 ст.

2008

28,00

М

9.

«Диференціальна діагностика та інші проблеми туберкульозу в клінічних ситуаціях», Петренко В.І., Савула М.М.,  244 ст.

2009

53,05

М

10.

«Вибрані лекції з кардіології», Рудик Б.І., 516 ст.

2009

39,85

Т

11.

«Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах», Маланчук  Л.М., 316 ст.

2009

48,45

Т

12.

«Аеромедична евакуація», Єна Ф.І., Лурін І.А., 192 ст.

2010

30,00

Т

13.

«Німецька мова для студентів-стоматологів»,   Нагірний Я.П., 288 ст.

2011

65,00

Т

14.

«Алгоритми виконання практичних навичок із терапевтичної стоматології (курс одонтології»), Кольба О.О., Бойцанюк С.І.,172 ст.

2011

46,40

М

15.

«Венозні тромбози та їх ускладнення», Ковальчук Л.Я., 136 ст.

2011

39,15

Т

16.

«Гострі респіраторні вірусні інфекції», Андрейчин М.А., Малий В.П., 304 ст.

2011

75,90

Т

17.

«Медична та біологічна фізика», Марценюк В.П., 304 ст.

2012

75,20

Т

18.

«Історія хірургії дитячого віку України», Толстанов О.К., Вороненко Ю.В., 432 ст.,

(укр.-рос.мова)

2012

282,50

Т

19.

«Сходинки до оволодіння професією лікаря («Крок-2»-педіатрія)», Сміян І.С., 244 ст.

2012

36,80

М

20.

«Хвороби органів травлення (діагностика і лікування)»(2-ге видання), Григор’єв П.Я.,448 ст.

2012

60,00

Т

21.

«Медична та соціальна реабілітація», Мисула І.Р., Вакуленко Л.О., 402 ст.

2014

56,95

Т

22.

«Сімейна медицина », В.Б.Гощинський, Л.С.Бабінець, 1248ст.

2014

229,95

Т

23.

«Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини», В.М.Ковальова,С.М.Марчишин, 264 ст.

2014

183,10

Т

24.

«Особливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах»,П.А.Гасюк 92 ст.

2014

22,60

М

25.

«Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба: клініка, діагностика і принципи лікування», Черкашин С.І., 148 ст.

2014

52,30

М

26.

«Політравма у дітей», за ред. Левицького А.Ф.,200 ст.

2014

28,50

Т

 27.

«Основи  практичної  електрокардіографії», Швед М.І., 128 ст.

2015

61.00

М

 28.

«Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевт. Практиці»,

 Стародуб Є.М., 196 cт.

2015

55,75

М

 29.

«Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV-V курсів медичного факультету», Швед М.І., 828 ст.

2015

241,00

Т

 30.

«Основи лікарської рецептури», Посохова К. А., Олещук О.М., 92 ст.

2015

51,00

М

 31.

«Нейрохірургія», Цимбалюк В.І., 256 ст

2015

155,90

Т

 32.

«Лікувальна фізична культура», Давибіна Н.О, 108 ст.

2016

46,00

М

33.

«Вибрані питання з внутрішніх хвороб(презентаційні лекції)», Гребеник М.В., 204 ст.

2015

67,00

М

 34.

«Біологія людини», Шепелєв С.Є., Груша М.М., Плиска О.І., 288 ст.

2015

74,00

Т

 35

«Методика обстеження терапевтичного хворого», Андрейчин С.М, 260 ст.

2015

123,00

Т

 36.

«Фотоальбом для підготовки до практичних занять з хірургічної стоматології», Скакун Л.М.

2015

90,00

М

 37.

«Фізична реабілітація та основи здорового способу життя», Козак Д.В, Давибіна Н.О, 200 ст.

2015

53,00

М

 38.

«Біологічна хімія. Лабораторний практикум», за ред. Корди М.М., 216 ст.

2015

105,00

Т

 39.

«Амбулаторне лікування венозних трофічних виразок», Чонка І.І., 112 ст.

2015

40,00

М

40.

«Фізичні основи функціонування медичного обладнання»(навч.посіб), В.Д.Дідух,

284 ст.

2015

75,00

Т

41.

«Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології» (2-ге видання), Гасюк П.А.,222 ст.

2016

97,00

М

42.

«Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря», Єпішин А.В., 380 ст.  

2016

103,00

Т

43.

«Об’єктивний структурований  клінічний іспит з пропедевтики педіатрії»,

Федорців О.Є, 117ст.

2016

46,00

М

44.

«Економічний термінологічний укр.-рос. Словник», Литвинова О.Н., 80 ст.

2015

40,00

М

45.

«Економічний термінологічний укр.-англ. Словник», Литвинова О.Н., 74 ст .

2015

30,00

М

46.

«Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей» , Лобода В.Ф.,  208 ст.

2016

52,00

М

47.

«Фізіологічні терміни.Тлумачний словник», Вадзюк С. Н.,196 ст.

2016

37,00

М

 48.

«Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині»,Андрейчин М.А.500с

2016

110,00

Т

49.

«Перша долікарська допомога», Кіт О.М., 336 ст.

2016

107,30

Т

50.

«Судова медицина: тлумачний термінологічний довідник», Завальнюк.А.Х., 516 с.

2016

101,50

М

51.

«Історія медицини», О. Голяченко, Я. Ганіткевич, 326 ст.

2016

93,00

М

52.

«Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії», Том 1.

Кисличенко В.С., Огарь С.В., 398 ст.

2016

253,00

Т

53.

«Посттравматичний стресовий розлад», Венгер О.П,Ястремська С.О.,264 с.

2016

79,20

М

54.

«Статеві хвороби», Мавров І.І., 716 ст.

2016

 

Т

55.

«Педіатрія в практиці сімейного лікаря», Банадига Н.В., 340 ст.

2016

 

Т

 

Підручники та посібники англ. мовою для III-IV р. Акр.

 

 

 

1.

«Латинська мова і основи медичної термінології», Демченко О., 284 ст.

2004

59,35

Т

2.

«Основи гігієни та екології», Козак Д.В., Сопель О.М.,  248 ст.

2008

25,00

М

3.

«Хірургія» (навч. посіб.),  Грубник В.В., Ковальчук Л.Я.,  544 ст

2010

123,75

Т

4.

«Англійська мова за професійним спрямуванням: медицина»,  Прокоп І.А., 576 ст.

2010

74,05

Т

5.

«Дитячі інфекційні хвороби»,  Федорців О.Є., 382 ст.

2011

68,90

Т

6.

«Судова медицина»,  Франчук В.В., 204 ст.

2011

87,60

М

7.

«Короткий курс з патоморфології»,  Боднар Я.Я., 544 ст.

2011

194,70

Т

8.

«Фармацевтична ботаніка» (підручник), Гонтова Т., Сербін А., Марчишин С.М., 380 ст.

2013

231,30

Т

9.

«Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, гематологія,пульмонологія)» для студентів 4-курсу, Сміян С.І.,474 ст.

2015

138,00

Т

10.

«Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія , нефрологія)» для студентів 5-курсу, Сміян С.І., 398 ст.

2016

138,00

Т

11.

«Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології», Гасюк П.А., 212 ст

2016

79,00

М

12.

«Лекції з пропедевтичної  педіатрії»,  Нікітюк С.О.

2016

78,00

Т

13.

«Українська мова для іноземних студентів», посібник, Винник В.М., 288 ст.

2016

87,00

М

14.

«Медична біологія», (навч.посіб.), Бігуняк Т.В., 214 ст.

2016

54,00

М

15.

«Анатомія людини». Ремінецький Б.,204 ст.

2016

47,00

М

16.

«Фізичні основи функціонування медичного обладнання» (навч.посіб), В.Д.Дідух

2016

75,00

Т

17.

«Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій»(посібник),Гасюк П.А.

2016

46,00

М

18.

«Методика  обстеження  хірургічного  хворого», М.О.Ляпіс,, 156 ст.

2016

 

М

19.

«Туберкульоз», П’я тночко В., 248 ст.

2016

71,00

М

20.

«Основи анестезіології та інтенсивної терапії», Ковальчук Л.Я., 220 ст.

2016

62,30

Т

21.

«Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування»,навч.посіб.,Бобак М.І.,236 ст.

2016

62,00

М

 

Підручники для вищих навчальних закладів І-ІIІ р. Акр.

 

 

 

1.

«Медсестринство в оториноларингології»,  Яшан І.А., 236 ст.

2000

27,00

М

2.

«Медсестринство в гінекології», Хміль С.В., 400 ст.

2000

40,00

М

3.

«Медсестринство у дерматовенерології», Савчак В., Ковальчук  М., 170 ст.

2003

22,50

Т

4.

«Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів», Ковальчук Л.Я., 324 ст.

2003

38,00

Т

5.

 «Основи  трансфузіології», Лучанко П.І., Кіт О.М., 288 ст.

2009

88,30

Т

6.

 «Медсестринство в педіатрії. Неонатологія»,  Федорців О.Є., 244 ст.

2010

42,75

М

 7.

«Медсестринство в психіатрії»  Чабан О.С., 260 ст.

2012

30,00

М

8.

«Медсестринство в неврології», Шкробот С.І., Іщенко М.М., 300 ст.

2015

60,00

М

9.

«Основи  фармакології з рецептурою»,   Скакун  М.П., 604 ст.

2015

120,00

Т

10.

«Патанатомія і патфізіологія людини», Боднар Я.Я., 494 ст.

2015

86,00

М

11.

«Анатомія, фізіологія з патологією», Федонюк Я.І., 680 ст.

2016

160,00

Т

12.

«Хірургія», Кіт О.М. 644 ст.

2016

130,00

Т

13.

«Медсестринство в хірургії»(2-ге видання), Кіт О.М.,

2016

149,00

Т

14.

«Лікувальний масаж», Вакуленко О.В., 468 ст.

2016

125.00

Т

15.

«Мікробіологія, вірусологія, імунологія»,  Ситник  І.О., 392 ст.

2016

95,00

М

16.

«Медсестринство при інфекційних хворобах», М.А.Андрейчин, О.Л.Івахів, 472 ст.

2016

120,00

Т

17.

«Терапія»,  Швед М.І., Пасєчко Н.В., 648ст.

2016

142,00

Т

18.

«Медсестринство в терапії», Швед М.І.,  Пасєчко Н.В., 546 ст.

2016

135,00

Т

19.

«Основи імунології», Творко М.С., Климнюк С.І., 298 ст.

2016

 

Т

20.

«Латинська мова», Закалюжний  М.М., 276 ст.

2016

75,00

М

21.

«Основи сестринської справи», Пасечко Н.В., 544 ст.

2016

122,00

Т

 

Посібники для вищих  навчальних закладів І-ІІ р. Акр.

 

 

 

1.

«Невідкладні  стани в медсест. практиці  з педіатрії», Сміян І.С.,  36 ст.

1998

12,00

М

2.

«Алгоритми практичних навичок з дисципліни .Медсестринство в педіатрії»,  Сміян І.С., 70 ст.

1998

12,00

М

3.

Практикум «Медсестринство в хірургії», Ковальчук О.Л., 450 ст.

2002

34,25

М

4.

«Практикум з медичної генетики», Кулікова Н.А., Ковальчук Л.Є.,74 ст.

2006

15,00

М

5.

«Медсестринство в дерматовенерології», Шегедин М., Нужна Т., 180 ст.

2011

55,30

М

6.

«Практичне медсестринство», Ковальчук Л.Я.,432 ст.

2012

298,50

Т

7.

«Педіатрія з оцінкою результатів досліджень», Федорців О.Є., 348ст.,

2015

73,15

М

8.

«Будова і принципи роботи медичного обладнання». Дідух В.Д,  268 ст.

2015

89,50

Т

9.

«Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві», Вакуленко Л.О.,444с

2015

170,40

Т

10.

«Медичні маніпуляції в алгоритмах», Білик Л.С., 324 ст.

2016

77,00

М

11.

«Патологічна анатомія», Боднар Я.Я., 262 ст.

2016

 

М

 

Монографії

 

 

 

1.

«Післяопераційний рецидивний зоб»,  Павловський І.М., Шідловський О.В., 218 ст.

2010

49,60

Т

2.

«Хірургічне лікування захв. Жовчних шляхів у хворих із супутньою серцево-судинною патологією», Кіт О.М.

2011

96,10

Т

3.

«Остеосинтез шийки стегна»,  Березовський О.І., 280 ст.

2011

85,00

М

4.

«Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи» , Сердюк А.М., Бекешко В.Г., 1092 ст.

2011

255,70

Т

5.

«Талотоксикози»,Сердюк А.М., Зербіно Д.Д., 304 ст.

2012

38,80

М

6.

«Гипертоническая болезнь и ожирение»,(рос.мов) Беловол А. Н., 344 ст.

2013

114,00

Т

7.

«Лапароскопічна хірургія жовчнокам’яної хвороби у хворих на хронічні гепатити і

цироз печінки», Ковальчук О. Л., 164 ст.

2014

156,20

Т

8.

«Імунологічна та інфекційна безпека гемо трансфузії», Фрондзей І.В., 84 ст.

2014

51,85

М

9.

«Інформаційна система управління якістю» підготовки фахівців у вищій медичній освіті, Марценюк В.П.

2015

82,40

Т

10.

«Токсикологія аерозолів», Кундієв Ю.І., Корда М. М., 256ст.

2015

73.00

Т

11.

«Экологические катастрофы: вина человека?», Зербино Д. Д., 292 ст.

2015

84,30

Т

12.

«Лептоспіроз», Васильєва Н.А.,Андрейчин М.А., 276 ст.

2016

93,00

М

 

Інша  література

 

 

 

1.

«Борщ сили й здоров’я»,  Самогальська О., Костів-Гуска Г., Шот М., 152 ст.

2012

42,35

М

2.

«Дружина для Президента або Лілея святого Андрія», Волотовська Н.

2012

30,50

М

3.

«Приказки та афоризми про здоров’я, хвороби, смерть і філософію життя», книга 5.

Рудик Б.І., 120 ст.

2013

23,00

М

4.

«Леонід Якимович Ковальчук. Бібліографічний покажчик», 80 ст.

2014

89,10

М

5.

«Михайло Андрейчин: бібліографія», 112 ст.

2015

71,20

М

6.

«Психотерапевтическая клиника. Хрестоматія», том ІІ, Чабан О.С., 452 ст

2015

66,50

М

7.

«Психотерапевтическая клиника. Хрестоматія», том ІII, Чабан О.С., 454 ст

2015

83,00

М